27 sierpnia 2020 roku, myszkowska rada miasta nie udzieliła absolutorium ani wotum zaufania burmistrzowi naszego miasta Włodzimierzowi Żakowi.

Na gorąco pisaliśmy o tym tutaj :

https://myszkow.eu/kozieglowy/blog/2020/08/27/co-dalej-z-burmisztrzem-wlodzimierzem-zakiem/

Przed sesją prawie nikt z obserwatorów myszkowskiej sceny politycznej nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji. Pozycja burmistrza Żaka wydawała się silna, on też chyba – mając ” zgadzające się tabelki w budżetowym Excelu ” nie sądził że może wyjść z XXVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie – bez absolutorium. A jednak !

Dziś postaramy się przedstawić przyczyny, dla których burmistrz nie otrzymał poparcia Rady Miasta Myszkowa. Na wczorajszej sesji wyraźnie mówił o powodach takiego a nie innego głosowania większości radnych przedstawiciel myszkowskiego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Pan Tomasz Załęcki .

Radnym po pierwsze nie spodobał się po prostu całokształt działań zarządczych burmistrza Żaka na przestrzeni lat ( cytaty pochodzą z przemówienia radnego Tomasza Załęckiego ) :

Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne. Będziemy głosować przeciwko udzieleniu Burmistrzowi votum zaufania i absolutorium. 
Powodów jest wiele. Choć Pan Burmistrz Żak zarządza miastem już trzecią kadencję, nie stworzył sprawnie działającej administracji, miasto jest zaniedbane, Burmistrz nie przedstawił żadnych prorozwojowych projektów dla Myszkowa, a także nie zadbał o zabezpieczenie podstawowych potrzeb Mieszkańców. 
Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu pod względem arytmetycznym się zgadza, ale biorąc pod uwagę to, że projekt budżetu był nieambitny, nierozwojowy, zatem jego realizacja nie przyczynia się do rozwoju naszego miasta. Jest to więc kolejny rok zmarnowanych szans i możliwości, Panie Burmistrzu!

Radni wzięli też pod uwagę zdanie mieszkańców naszego miasta – godne to podkreślenia, bo widać , że są radni, którzy pamiętają kto ich wybrał i w imieniu kogo mają podejmować decyzje :

W kwietniu br. przeprowadzono ankietę dot. poziomu życia w naszym mieście i z przykrością stwierdzamy, że Mieszkańcy w badaniu nie wyrazili satysfakcji z funkcjonowania Urzędu Miejskiego, edukacji czy kultury w naszym mieście.

Zwrócono uwagę na wysokie opłaty za śmieci, bardzo bulwersujące mieszkańców , tak o tym mwoił wczoraj radny Załęcki :

 Przede wszystkim bolą ludzi wysokie opłaty za śmieci. Składał Pan publiczną deklarację, że utrzyma Pan niskie ceny za śmieci w mieście. I słowa jak widać Pan nie dotrzymał. Przypomnę Panu pańską wypowiedź z 22 sierpnia 2019 r.: “Oświadczam, że w ramach posiadanych możliwości i kompetencji ekonomicznych i prawnych będę się starał podejmować działania mające na celu obniżenie kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Myszkowie w celu zmniejszenia stawki“. Zamiast wesprzeć Miejską Spółkę Komunalną SANIKO, przekazano odbiór śmieci firmom zewnętrznym. W efekcie ludzie płaczą i płacą.

Zaniedbana przestrzeń miejska, stan dróg i chodników to jak widać również bolączki naszego miasta :

 Kolejna sprawa to zaniedbania w obszarze miejskiej przestrzeni publicznej. W oczy rzuca się brak dbałości o estetykę i czystość miasta. Na remont czeka Skwer Miejski przy ul. Kwiatkowskiego, czy rynek w Mrzygłodzie A najbardziej tego remontu nie może się doczekać Centrum miasta, którego stan jest dowodem na to, że Myszków nie ma prawdziwego gospodarza. Podczas gdy inne miasta i miasteczka pięknieją, bo ich włodarze dbają o podniesienie ich estetyki, to mamy przeświadczenie, że ta kwestia zupełnie Pana nie obchodzi. Kiedy ostatnio szedł Pan ul. Kościuszki w centrum miasta? Naprawdę jest Pan zadowolony z tego jak wygląda?

– Opłakany jest niestety stan miejskich dróg i chodników. Czy naprawdę Pan nie słyszy głosu Mieszkańców, którzy wyrażają swoje zniecierpliwienie brakiem tak potrzebnych remontów?
Przykładem Pana złego zarządzania może być most na ul. Mrzygłodzkiej, który był w tak alarmującym stanie, że musiał zostać zamknięty. A w sprawie jego remontu narosło tyle wątpliwości, że obecnie zajmuje się tym prokuratura.

Szwankuje też miejskie budownictwo …

Kolejną, bardzo ważną kwestią jest zapaść budownictwa mieszkaniowego w Myszkowie. Od 9 lat, nie licząc lokali remontowanych, nie oddano do użytkowania żadnego nowego budynku. A przecież potrzeby mieszkaniowe Myszkowian wcale nie maleją. Miasto miało szansę, żeby to zmienić. Wystarczyło przystąpić do rządowego programu Mieszkanie Plus, ale nawet tego tematu Pan nie podjął, mimo że tak wielu młodych ludzi potrzebuje mieszkań.

Zarzucono też burmistrzowi między innymi :

 nieprzyjazność władz miejskich, brak empatii dla starszych, młodzieży i dzieci wyrażający się: brakiem miejsc do wypoczynku dla osób starszych i młodzieży, brakiem samorządowego żłobka. Młodzież po studiach niechętnie wraca do Myszkowa.

Nie są to niestety jedyne punkty sporne między częścią radnych a burmistrzem. Zapraszamy do lektury naszego kolejnego artykuły, poświęcanego tej trudnej sprawie, który ukaże niebawem na naszym portalu.

A tutaj link nagrania z wczorajszej sesji Rady Miasta w Myszkowie. Warto obejrzeć.