24 i 25 września 2020 roku były ciężkimi dniami dla mieszkańców ulicy Sikorki w myszkowskiej dzielnicy Mrzygłódka. Na pobliskie pola zaczęto bowiem przywozić szlam z oczyszczalni ścieków. Tylko u nas fotorelacja z tego bulwersującego wydarzenia i działania radnych w tej sprawie.

Fakty wyglądają następująco : w czwartek i piątek na pola przy ulicy Sikorka ciężarówki firmy z Katowic zaczęły wywozić szlam z oczyszczalni ścieków. Mieszkańców zaalarmował nie tylko niespodziewany ruch samochodów ciężarowych, w tej zwykle spokojnej okolicy, ale i nieznośny, powodujący mdłości zapach składowanej na polu substancji. Tak to wyglądało ( zdjęcia udostępnione redakcji dzięki uprzejmości czytelników )

Według informacji jakich udzielili nam mieszkańcy, ciężarówek było przynajmniej 10 i ( jak to zresztą widać na zdjęciach ) miały one logo firmy Mustang . Ponieważ smród był nieznośny a odpady niewiadomego pochodzenia,, i o nieznanym wpływie na otoczenie , niezwłocznie zaalarmowano miejskie służby, Straż Miejską, oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak tylko będą znane wyniki kontroli – również i my będziemy mogli Państwa o nich poinformować .

Sprawą zainteresował się też myszkowski radny Pan Tomasz Załęcki, który obiecał monitorować sprawę . Radny był w weekend na miejscu , dokładnie obejrzał miejsce zakopania odpadów i wykonał dokumentację fotograficzną. Obiecał też, że podejmie inne działania w tej bulwersującej sprawie .

Tak na dzień 26 września 2020 roku wyglądało miejsce składowania odpadów z ( prawdopodobnie ) oczyszczalni ścieków.

Będziemy informować o całej sprawie, pomoc obiecał nam też radny Tomasz Załęcki.

Pan Radny Tomasz Załęcki faktycznie stara się pomóc mieszkańcom. Już w dniu wczorajszym ( 28 września 2020 ) – kiedy powstawał ten artykuł -zaczął działać. Po pierwsze wystosował interpelację do władz miejskich , w której pyta o okoliczności opisywanego tu wydarzenia i o to jakie działania Miasto Myszków podejmuje w tej sprawie. Dzięki uprzejmości Pana radnego możemy opublikować to pismo :

Interpelacja radnego myszkowskiego Tomasza Załęckiego w sprawie wywozu odpadów na pola w dzielnicy Mrzygłódka

Po drugie radny Załęcki wysłał do Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pismo, z prośbą przeprowadzenie stosownej kontroli w miejscu, gdzie istnieje podejrzenie zanieczyszczenia środowiska . Jest to kwestia ważna, bo są to przecież grunty rolne, a nie widomo jak wywożone odpady ( nawet jeśli je usunięto lub będą usunięte ) wpłyną na plony uzyskiwane w wyżej wymiennym obszarze. Oto wniosek radnego Załeckiego kontrolę :

Wniosek radnego myszkowskiego Tomasza Załęckiego o przeprowadzenie kontroli w rejonie ulicy Sikorka w Myszkowie

Sprawa ma ciąg dalszy. Od radnego Tomasza Załęckiego otrzymaliśmy pismo z WIOŚ w Katowicach, które poniżej publikujemy :

Wynika z niego, że kontrola już jest wszczęta, dokonano oględzin terenu, pobrano próbki, teraz kontrolowany będzie też podmiot wywożący odpady.

Znamy też już odpowiedź władz Myszkowa na interpelację radnego Załęckiego .

Wynika z niej, że wiadomo kto i co wywoził : robiła to firma ” Mustang ” Z Gliwic, i że były to osady oczyszczalni ścieków w Bielsku- Białej . Niestety miasto Myszków nie ma kompetencji do tego by wydawać lub nie pozwolenie na wywóz takich odpadów. Takie czynności leżą w gestii podmiotu który włada danymi gruntami – czyli w tym wypadku właściciela. Mówi o tym art. 96 Ustawy o odpadach. Ważne też jest, że interwencja w tej sprawie została podjęta ( wielotorowa ) 25 września 2020 roku.

Czekamy na wyniki dalszych analiz i kontroli. Będziemy sprawę monitorować i informować Państwa o tym, jak przebiegają kontrole.