Wniosek radnego Pana Leszka Lacha dotyczący tabliczek z numerami domów przy ulicy Leśnej w Poraju