fbpx
Categories

Niegowa – szukają nazwy dla ulicy

Wójt Gminy Niegowa ogłasza konsultacje na temat nadania nazwy ulicy znajdującej się w Niegowie. Trwać one będą do 15 lipca 2020 roku.
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii społeczności sołeckiej na temat nadania nazwy ulicy znajdującej się w Niegowie biegnącej od ulicy Sobieskiego w kierunku miejscowości Mzurów. Przedmiotem konsultacji jest nadanie nazwy ulicy położonej w Niegowie, Gmina Niegowa.

Propozycje nazw :

Mzurowska

Lipowa

Powiatowa

Można tez zaproponować inną nazwę.

Ankiety przyjmowane będą od 16 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: urzad@niegowa.pl, listownie na adres: Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, lub złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Gminy w godzinach: 8:00 – 14:00.

Poniżej przedstawiamy pełną dokumentację tej sprawy

Źródło : portal internetowy Gminy Niegowa

 
Categories

Konsultacje społeczne – społeczeństwo informacyjne na Śląsku

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Projekt ma na celu określenie celów i kierunków działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie do 2030 roku na obszarze naszego województwa.

Konsultować Projekt  można poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na tutaj do dnia 8 lipca 2020r.  

Wypełniony i podpisany formularz można ( różne opcje ) :

  • Przekazać drogą elektroniczną na adres: scsi@e-slask.pl w formie edytowalnej. Mail należy zatytułować „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
  • Wysłać na adres Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
  • Dostarczyć osobiście do sekretariatu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice, w kopercie z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”

Z samym projektem możemy zapoznać się tutaj

Źródło : Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego