Warto skorzystać z prowadzonego w ramach w ramach Systemu Rejestrów Państwowych – Rejestru Danych Kontaktowych

Rejestr ten, w którym jest już zapisanych ponad 3 500 000 osób, jest bazą danych obywateli naszego kraju, która dostępna jest dla urzędników – tak aby mogli się z nami łatwo kontaktować w sprawach urzędowych. Co trzeba wiedzieć o tym rejestrze :

Rejestr danych kontaktowych osób fizycznych prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw informatyzacji. Przekazanie danych osobowych do RDK przez osobę, której dane dotyczą jest całkowicie dobrowolne, a przetwarzanie danych w tym rejestrze odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez tę osobę. Przekazane do RDK dane osoba, której dane dotyczą może je w każdej chwili usunąć bądź dokonać zmiany przekazanych danych w zakresie numeru telefonu komórkowego i adresu poczty elektronicznej.

W rejestrze dostępne są nasze, następujące dane : imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej. Dane do RDK może przekazać każda osoba pełnoletnia.

Zgłoszenia można dokonać :

Online – wystarczy skorzystać z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). By to zrobić, będziecie potrzebowali profilu zaufanego.

Offline, czyli wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.

Pełne informacje o RDK dostępne są na stronie ministerstwa cyfryzacji tutaj

Rejestr Danych Kontaktowych – źródło Ministerstwo Cyfryzacji

Źródło : Ministerstwo Cyfryzacji