16 stycznia 2020 roku radny Patryk Frendowski złożył do Urzędu Gminy Poraj zapytanie o udzielenie informacji dotyczącej metod i toru przez gminę nieruchomościami. Zapytanie widzimy poniżej

Odpowiedź zaś władz gminy z dnia 27 stycznia 2020 roku możemy obejrzeć tu