W całym kraju stopniowo łagodzone są obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Myszkowski Sąd Rejonowy też wprowadza zmiany w swym dotychczasowym działaniu.

Zgodnie ze stosownym ( zamieszczamy je pod artykułem ) zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Myszkowie, do sądu wpuszczanie będą petenci którzy mają na celu :

  • udział w rozprawie bądź posiedzeniu jawnym na wezwanie lub zawiadomienie,
  • złożenie pisma w Biurze Podawczym Sądu,
  • dokonanie wpłaty w Kasie Sądu,
  • uzyskanie informacji w Biurze Obsługi Interesanta,
  •  zapoznanie się z aktami w Czytelni Akt,
  •  zapoznanie się z dokumentami księgi wieczystej,
  • wykonanie prac lub zadań za zgodą Dyrektora Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Do budynku myszkowskiego sądu mogą być też wpuszczone inne osoby ale tylko za specjalnym pozwoleniem ” … Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Dyrektora Sądu lub Przewodniczącego Wydziału, w sytuacji gdy prośba o pozwolenie na wejście do budynku Sądu pozostaje w związku z działalnością Sądu Rejonowego w Myszkowie.”

Ważnym jest by o to pozwolenie ” … zwrócić się ( … ) najpóźniej na 3 dni przed zamierzonym wejściem do budynku Sądu w drodze elektronicznej lub pisemnej, przy czym termin 3 dni dotyczy daty wpłynięcia prośby do Sądu

Pełna informacja dostępna jest na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Myszkowie – tutaj

Zarządzenie natomiast udostępniamy poniżej