Zespół Szkół im.Tadeusza Kościuszki w Żarkach zaprasza do szkoły policealnej.

Kształcić się można w następujących kierunkach :

  • technik usług kosmetycznych
  • terapeuta zajęciowy
  • opiekunka dziecka
  • opiekun osoby starszej

Na zainteresowanych czeka doświadczona, wykwalifikowana kadra pedagogiczna i nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie.

Nauka trwa dwa lata. Matura nie jest wymagana