Jak informuje na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych :

Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:

  • o zwolnienie z opłacania składek (RDZ),
  • o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK),
  • o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO),
  • o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU)

można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane.

Aby złożyć wniosek należy posiadać profil na PUE ZUS ( założyć go można na wiele sposobów : przez bankowość elektroniczną , profil zaufany, przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podczas wizyty w placówce ZUS ).

Wniosek musi być też podpisany . I tutaj mamy kilka możliwości : za pomocą funkcji podpisu profilem PUE, za pomocą podpisu zaufanego,
za pomocą podpisu kwalifikowanego, za pomocą podpisu osobistego (e-dowód) .

Co ważne , ZUS zapewnia, że wnioski złożone drogą elektroniczną system sam uzupełnia o nasze dane osobowe i nie dopuszcza do tego ,by wniosek był niekompletny lub zawierał błędy formalne.

Źródło : Zakład Ubezpieczeń Społecznych