fbpx
Categories

ZUS – wnioski o pomoc składamy tylko elektronicznie

Jak informuje na swojej stronie internetowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych :

Od 24 czerwca 2020 r. wnioski:

  • o zwolnienie z opłacania składek (RDZ),
  • o świadczenie postojowe i o kontynuację jego wypłaty (RSP-D, RSPC, RSP-DK i RSP-CK),
  • o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO),
  • o udzielenie ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek (RDU)

można składać tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski złożone w inny sposób (papierowo, mailowo, przez ePUAP) nie będą rozpatrywane.

Aby złożyć wniosek należy posiadać profil na PUE ZUS ( założyć go można na wiele sposobów : przez bankowość elektroniczną , profil zaufany, przy użyciu podpisu kwalifikowanego, podczas wizyty w placówce ZUS ).

Wniosek musi być też podpisany . I tutaj mamy kilka możliwości : za pomocą funkcji podpisu profilem PUE, za pomocą podpisu zaufanego,
za pomocą podpisu kwalifikowanego, za pomocą podpisu osobistego (e-dowód) .

Co ważne , ZUS zapewnia, że wnioski złożone drogą elektroniczną system sam uzupełnia o nasze dane osobowe i nie dopuszcza do tego ,by wniosek był niekompletny lub zawierał błędy formalne.

Źródło : Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 
Categories

ZUS pomaga poszkodowanym przez burze i nawałnice

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że jest przygotowany do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku częstych ostatnio w naszym kraju ekstremalnych zjawisk pogodowych. Pomoc obejmuje według informacji ZUS :

” płatników składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna ”

Wszelkich informacji udzielają lokalne placówki ZUS .

Źródło : Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 
Categories

ZUS – uproszczony wniosek o odroczenie płatności

Jak nas informują Urząd Miasta Myszkowa i ZUS , przedsiębiorcy mają już możliwość składania uproszczonych wniosków o :

odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z tej możliwości należy złożyć wniosek dostępny tutaj A następnie :

albo

przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można go złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP Wniosek o odroczenie płatności składekDo wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

albo

złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Ważne : We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Dokładne informacje dostępne są na stronie internetowej ZUS tutaj A wniosek wygląda tak :