Fundacja ZWIERZ prowadzi nabór do projektu ZWIERZowej Akcji Kastracja

ZWIERZowa Akcja Kastracja skierowana jest do lokalnych organizacji społecznych oraz działaczy i aktywistów, chcących realnie przeciwdziałać zjawisku bezdomności zwierząt w swoich gminach Opiera się na założeniu, że jedynym humanitarnym i skutecznych sposobem na walczenie bezdomności zwierząt jest wprowadzenie powszechnej kastracji zwierząt właścicielskich, bezdomnych i kotów wolno żyjących oraz znakowanie ich.

Skuteczne i trwałe zwalczanie bezdomności wśród zwierząt możliwe jest poprzez wprowadzenie powszechnych programów kastracji oraz edukację mieszkańców w tym zakresie. Dlatego Fundacja ZWIERZ, chce wspierać lokalne organizacje oraz aktywistów w skutecznym nawiązywaniu partnerstw z samorządem na rzecz inicjowania w gminach bezpłatnych programów kastracji zwierząt – Fundacji ZWIERZ.


Gminne programy kastracji i edukacja z zakresu zwalczania bezdomności zwierząt


Projekt ZWIERZwa Akcja Kastracja! oparty jest na inicjowaniu w gminach programów kastracji zwierząt właścicielskich i kotów wolno żyjących oraz działaniach edukacyjnych. Każda Organizacja i Osoba Współpracująca wskaże dwie lub trzy gminy, z którymi nawiąże kontakt w celu wypromowania powszechnego znakowania zwierząt i ich kastracji. Każdej z gmin, która przeznaczy na znakowanie i kastrację zwierząt co najmniej 4 000 zł, Fundacja ZWIERZ przekaże drugie 4 000 zł.

Organizacje i Osoby Współpracujące wezmą udział w cyklu szkoleń online „Profesjonalne i skuteczne działanie na rzecz kastracji i trwałego znakowania zwierząt przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz kastracji kotów wolno żyjących”. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do rozmów z przedstawicielami samorządu oraz instytucji publicznych. Uczestnicy poza szkoleniami i wsparciem finansowym otrzymają także wsparcie indywidualne ekspertów z zakresu przeciwdziałania bezdomności oraz współpracy z samorządem.Udział w projekcie jest bezpłatny. Fundacja ZWIERZ czeka na zgłoszenia chętnych organizacji oraz osób z województw śląskiego i opolskiego do 5 września 2020 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dot. terminów szkoleń, etapów projektu i jego regulamin dostępne są na stronie: www.akcjakastracja.org

Źródło: Fundacja Zwierz