Ministerstwo Środowiska oraz Lasy Państwowe planują tak zmienić przepisy, by łatwiejsze było nie tylko wykrywanie sprawców zaśmiecania lasów, ale i by kary były znacznie dotkliwsze niż teraz i miały znaczący walor wychowawczy.

Mówił dziś o tym na konferencji prasowej Minister Środowiska Pan Michał Woś. Proponuje on następujące zmiany w przepisach

  • podniesienie wysokości grzywny za wywóz śmieci do lasu z dotychczasowych 500 PLN do 5000 PLN
  • zwiększenie liczby fotopułapek w lasach do 10 000, co ma ułatwić chwytanie sprawców zanieczyszczania lasów odpadami
  • wprowadzenie takich zmian prawie, by sądy mogły karać sprawców leśnego wandalizmu pracami społecznymi, polegającymi na sprzątaniu wybranego rejonu lasu przez 30 dni. W ten sposób ” leśny brudas ” będzie musiał uprzątnąć także to co wywieźli do lasu inni.

Zasadność takich zmian jest oczywista, bowiem ostatnio ilość śmieci nielegalnie wywożonych do naszych pięknych lasów ( w tym tych nam najbliższych – jurajskich ) zatrważająco rośnie. Niszczone jest i zanieczyszczane środowisko naturalne a i budżet państwa ponosi znaczące straty. Tracą również lokalne samorządy i społeczności – turyści niechętnie bowiem odwiedzają lasy brzydko wyglądające i pachnące – w których łatwiej można zobaczyć puszki po piwie czy odpady budowlane niż sarnę czy jelenia.  Może lepszy nadzór i dotkliwsze kary powstrzymają niszczycieli środowiska naturalnego . 

Niech poniższa grafika da nam do myślenia

Śmieci w lesie i ich wpływ na nas. Źródło : Ministerstwo Środowiska

Co możemy zrobić – my zwykli ludzie , jeśli w lesie po którym spacerujemy napotkamy nielegalne wysypisko ? Sprawa jest prosta. Należy o tym fakcie poinformować policję, miejscowe organy władzy samorządowej ( na przykład wójta danej gminy ) , Straż Gminną lub Miejską, jeśli działają w danym rejonie. Można też zawiadomić miejscowe Nadleśnictwo, Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska lub właściciele danego terenu jeśli nie są nim Lasy Państwowe. Warto zrobić zdjęcie, opisać lokalizację i podesłać je właściwej służbie drogą mailową. To pomoże w późniejszej lokalizacji i usunięciu dzikiego wysypiska.

Źródło : Ministerstwo Środowiska