W Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach ruszyła akcja – ” Dąb Pamięci ”

Z okazji 100 – lecia urodzin Św. Jana Pawła II oraz Dnia Papieskiego przypadającego na 16.10.2020, z inicjatywy Posła na Sejm RP Mariusza Trepki, przy wsparciu Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej, każdy uczeń Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach ma szansę zasadzić w swoim ogrodzie „Dąb Pamięci”.

Sadzonki drzewek można pobrać bezpłatnie u pana konserwatora lub pracownika gospodarczego Szkoły w dniach 12 – 16. 10.2020 r. w godzinach urzędowania placówki.