Gmina Koziegłowy ma nowe opłaty za śmieci. Uruchomiono też punkty szczepień na przeciwko koronawirusowi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę punktów szczepień na covid-19. Na liście znalazły się dwa punkty w Gminie Koziegłowy. To Poradnia Ogólna SP ZOZ w Myszkowie z lokalizacją w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25 oraz Przychodnia Lekarska Andre-Med w Koziegłowach, ul. Częstochowska 31.

W dniu 10 grudnia 2020 r. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 194/XXI/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/VI/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 stycznia 2021 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:


23,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
46,00 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;


Zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

Źródło : Gmina i Miasto Koziegłowy