Dziś, 27 sierpnia 2020 roku, na XXVIII sesji Rady Miasta w Myszkowie doszło do wydarzenia, którego chyba nikt się nie spodziewał. Radni po wnikliwej analizie finansów miasta, jego aktualnej sytuacji społecznej, gospodarczej i kulturalnej postanowili nie udzielić Włodzimierzowi Żakowi absolutorium i nie dać mu wotum zaufania.

Co ważne i godne odnotowania, radni wzięli pod uwagę zdanie mieszkańców Myszkowa – o czym wyraźnie mówił reprezentujący Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, radny Tomasz Załęcki :

W kwietniu br. przeprowadzono ankietę dot. poziomu życia w naszym mieście i z przykrością stwierdzamy, że Mieszkańcy w badaniu nie wyrazili satysfakcji z funkcjonowania Urzędu Miejskiego, edukacji czy kultury w naszym mieście.

Według radnego Tomasza Załeckiego i jego klubowych koleżanek i kolegów burmistrz nie działał w ostanim roku tak, jakby tego oczekiwano :

Choć Pan Burmistrz Żak zarządza miastem już trzecią kadencję, nie stworzył sprawnie działającej administracji, miasto jest zaniedbane, Burmistrz nie przedstawił żadnych prorozwojowych projektów dla Myszkowa, a także nie zadbał o zabezpieczenie podstawowych potrzeb Mieszkańców. 

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu pod względem arytmetycznym się zgadza, ale biorąc pod uwagę to, że projekt budżetu był nieambitny, nierozwojowy, zatem jego realizacja nie przyczynia się do rozwoju naszego miasta.

Finał był taki, że :

Nie przyjęto uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania . Głosy rozłożyły się tak :

Nie pdojęto też co oczywiste i logiczne, uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za wykonanie budzetu w roku 2019. Głosy rozłożyły się tak :

Tym samym Rada Miasta Myszkowa i jego mieszkańcy ( poprzez swoich radnych ) wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec polityki, którą Pan burmistrz Włodzimierz Żak realizuje. Czy możemy wobec tego oczekiwać referendum w sprawie jego odowołania ? To będzie gorąca jesień w Myszkowie.