Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030.

Projekt ma na celu określenie celów i kierunków działań w obszarze społeczeństwa informacyjnego w perspektywie do 2030 roku na obszarze naszego województwa.

Konsultować Projekt  można poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na tutaj do dnia 8 lipca 2020r.  

Wypełniony i podpisany formularz można ( różne opcje ) :

  • Przekazać drogą elektroniczną na adres: scsi@e-slask.pl w formie edytowalnej. Mail należy zatytułować „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
  • Wysłać na adres Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”
  • Dostarczyć osobiście do sekretariatu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ul. Powstańców 34, 40-038 Katowice, w kopercie z dopiskiem „Konsultacje RPRSI WSL do roku 2030”

Z samym projektem możemy zapoznać się tutaj

Źródło : Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego